privacy Policy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met SAEN-IT B.V., Samsonweg 32, 1521 RM Wormerveer.

Privacy Policy
SAEN-IT B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen die u bij ons doet zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verder zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SAEN-IT B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend voor zichzelf gebruiken. Wij brengen alleen bestaande klanten regelmatig op de hoogte over wijzigingen of aanvullingen op onze dienstverlening en producten door middel van mailings.

Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.
Omdat het om een recht van de klant gaat, behoort de formulering van het bedrijf ook niet te ‘open’ te zijn, bijvoorbeeld in de trant van “eventueel kunnen gegevens worden ingezien” e.d. Een formulering als onderstaand is wel acceptabel.

Op verzoek biedt SAEN-IT B.V. bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via de contactgegevens.
Op verzoek biedt SAEN-IT B.V. bezoekers van haar site de mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie van hen te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve contact op te nemen via de contactgegevens.

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem en de data wordt opgeslagen op hiervoor bestemde beveiligde systemen. Deze systemen zijn zeer streng beveiligd. De gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Cloud Harddrive
De Cloud Harddrive data van onze klanten is volledig afgeschermd en alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord en alleen via onze Cloud Harddrivesystemen en applicaties. De Cloud Harddrive data wordt buiten het internet opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor onze eigen Cloud Harddrivesystemen. De Cloud Harrdrive data wordt niet gebruikt voor een ander doeleinde dan voor het strikt eigen gebruik van de klanten. De data van de verschillende klanten is technisch gescheiden opgeslagen en kan niet door anderen klanten worden benaderd. Alleen het technisch personeel van Spango Internet heeft toegang tot de rauwe data, voor eventuele herstel- en onderhoudswerkzaamheden.

Wij maken geen gebruik van cookies.